PAR JOY LATVIA


JOY komanda

Daina Baika - galvenā redaktore
Gunita Vilkāja - skaistumkopšanas redaktore
Elīza Guseva -foto redaktore/redaktores asistente


Pirmais numurs: 2012 Janvāris

Tirāža: 23,000 kopiju

Cena: Ls 1,49

Apjoms: 144 lpp.

Izmērs: Kabatas formāts 167 x 222 mm

Licencēts no: Marquard Media AG, Switzerland